Workshop business case gezondheidsbevordering Zuidwest

9 februari 2023, 12:49

Zo’n 20 geïnteresseerden hebben tijdens een workshop mogelijkheden verkend voor de organisatie en financiering van gezondheidsbevorderingen voor mensen met (een hoog risico) op chronische ziekten in Zuidwest. 

Binnen GGDH wordt gewerkt aan vier thema’s. Eén daarvan is gezonde leefstijl. We richten ons daarbij op versterking van interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen. In Zuidwest is sprake van een grote groep hoog-risico patiënten. Het community-up werken en de start van groepsconsulten in Zuidwest creëert een goed momentum om aan de slag te gaan met mogelijkheden voor de verbetering van gezondheidsbevordering en preventieprogramma’s.

Ook in andere landen is gezondheidsbevordering een belangrijk onderwerp. Een delegatie vanuit Den Haag heeft daarom in november ’22 in Denemarken een aantal voorbeeldprojecten op dit vlak bezocht. Kernpunten van de Deense interventies zijn het wijkgericht en vraaggericht werken met de inwoners. Daarnaast is bij deze Deense interventies onderzocht hoe verschillende financiële modellen het programma van gezondheidsbevordering kon ondersteunen.

Brede deelname workshop

Geïnspireerd door deze voorbeelden hebben we een workshop gehouden om te verkennen wat mogelijkheden zijn voor organisatie en financiering van gezondheidsbevorderingen voor (volwassen) patiënten met (een hoog risico) op chronische ziekten in Zuidwest. Er deden ruim 20 mensen mee met verschillende achtergronden, zoals ervaringsdeskundigen uit de wijk, huisartsen, een buurtsportcoach, een leefstijlcoach en een internist. Net als verschillende mensen vanuit de gemeente, zorgverzekeraars, de health campus en Gezond en Gelukkig Den Haag.

In de workshop zijn de deelnemers ’s ochtends ingegaan op de aanleiding en het momentum (de grote groep hoog-risico patiënten in Zuidwest, in combinatie met het community-up werken en de start van groepsconsulten in Zuidwest) en de mogelijkheden voor de verbetering van gezondheidsbevordering en preventieprogramma’s. ‘s Middags zijn verschillende mogelijkheden besproken voor het financieren en het inzetten van een business case voor het verder versterken van preventie en gezondheidsbevordering. Er zijn op de dag veel ideeën besproken, die in de komende tijd verder worden uitgewerkt. Wordt vervolgd dus!

 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen