Mobiel Gezondheidsteam: van loket naar waar bewoners zijn

22 maart 2023, 12:59

In Moerwijk is het Mobiel Gezondheidsteam actief namens GGD Haaglanden en in samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag. Het doel: gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen. In 2022 is hard samengewerkt aan mooie initiatieven, zo blijkt uit het nieuwe jaarplan. De acties, samenwerkingen en resultaten zijn daarin vastgelegd.

Doorontwikkeling ‘preventieloket’

Het Mobiel Gezondheidsteam Moerwijk werkt ‘Community Up’, dat betekent dat ze behoeftegericht samenwerken met bewoners en professionals uit de wijk om gezondheidsverschillen te verkleinen. Bewoners en wijkprofessionals bepalen de prioriteiten. Vanuit daar starten kleinschalige experimenten en samen gaan ze in gesprek om knellende regelgeving of beleidskeuzes te veranderen.

Deze manier van werken ontstond begin 2022. Tijdens een domeinoverstijgende bijeenkomst van het preventienetwerk was iedereen het erover eens dat de tijd rijp was voor een meer behoeftegestuurde en wijkgerichte aanpak. Zo ontstond het Mobiel Gezondheidsteam, dat wekelijks verblijft op bekende plekken in de wijk, zoals de buurtkamers, het wijkcentrum, de speeltuinen, de kinderwinkel en de JongerenHub.

Vaste kern in de wijk

Het ‘nieuwe’ mobiel gezondheidsteam bestaat in 2022 uit drie collega’s met een vrije – wijkgerichte – rol. Bianca van Hooff vanuit de Haagse Aanpak Gezond Gewicht, Els Beekhuis – Dekker vanuit Wijkz en Nori van Balkom vanuit GGD Haaglanden en de preventiecoalitie van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij vormen de vaste kern die in de wijk zicht- en vindbaar is. Op basis van de behoefte uit de wijk kunnen preventie partners ingevlogen worden op thema.

Resultaten

Het afgelopen jaar hebben we onder andere:

  • Een steeds breder preventienetwerk opgebouwd
  • Samenwerkingen met de wijk vormgegeven
  • De gezondheidsprioriteiten van Moerwijk gezamenlijk vastgelegd
    vanuit een viertal werkgroepen.

Lees meer over de activiteiten, successen en lessen van 2022 en een doorkijkje naar de plannen voor volgend jaar in het verslag, dat is geschreven met wijkcollega’s Jamila Choukoud, Renate Stüger en Karim el Boujjoufi.

Jaarverslag: Mobiel Gezondheidsteam Moerwijk


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen