Meerjarenagenda Vereniging Transmurale Zorg vastgesteld in eerste ALV

20 mei 2022, 14:28

Zoals de meesten weten is Stichting Transmurale Zorg omgezet in een Vereniging. Dit maakt het makkelijker voor aspirantleden (zorg- en welzijnsorganisaties) om aan te sluiten en zich eventueel weer af te scheiden. Bovendien is het in een vereniging mogelijk om te werken met een “coalition of the willing”, waar het in de statuten van STZ altijd alleen ging om projecten waar alle partijen zich in konden vinden.

Op maandag 16 mei heeft de eerste algemene ledenvergadering plaats gehad. Daarin is de Meerjarenagenda vastgesteld, met daarin vijf thema’s: de netwerken dementie en palliatieve zorg, goede doorstroming in de keten, ICT/infrastructuur en preventie. Voor het thema preventie ligt de focus op de kwetsbare oudere (van morgen) en wat er kan gebeuren om deze zo weerbaar mogelijk te maken.

Met deze thema’s wordt duidelijk dat de verbinding tussen VTZ en Gezond en Gelukkig Den Haag belangrijk blijft. De beweging van zorg naar preventie wordt door alle spelers erkend en zal om afstemming vragen tussen de Preventiecoalitie en Vereniging Transmurale Zorg. Dit gesprek vindt onder andere plaats aan de Preventietafel. Ook in de andere thema’s in de Meerjarenagenda van VTZ is de verbinding tussen zorg en sociaal domein een belangrijke factor.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen