Update: Nationaal Programma Zuidwest en de alliantie Gezondheid en Vitaliteit

22 november 2023, 09:11

Het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW) richt zich op gelijke kansen voor inwoners in Den Haag Zuidwest. Doel van het programma is dat voor 2040 de bewoners van Zuidwest zich net zo gezond voelen, evenveel kansen hebben op een goede schoolopleiding, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, evenzeer deelnemen aan de arbeidsmarkt en evengoed wonen als een gemiddelde Hagenaar. De alliantie Gezondheid en Vitaliteit deelt de lopende acties.

Het programma werkt vanuit 6 allianties. Een van de allianties is de alliantie Gezondheid en Vitaliteit (G&V). Deze alliantie sluit direct aan bij het programmaplan van GGDH: de doelen en aanpak van de alliantie Gezondheid en Vitaliteit komen overeen met de doelen van Gezond en Gelukkig Den Haag op thema 1 (wijkpreventieaanpak) en thema 2 (aanpak jeugd).

De alliantie G&V werkt – samen met de andere allianties – om de gezondheid en vitaliteit van kinderen en ouders te vergroten in de wijken. Dit doen we door de kansen van het jonge kind te vergroten, de samenwerking met de ouders te versterken en te zorgen voor een gezonde school en omgeving.

Acties die lopen:

  • In Bouwlust/Vrederust wordt dit voorjaar een beweegroute aangelegd.
  • Daarnaast wil de alliantie de hulpverlening beter laten aansluiten en de mentale weerbaarheid van jongeren verbeteren.
  • De activiteiten die de alliantie onderneemt moeten goed aansluiten op de nieuwe Haagse Preventieaanpak. Wij zijn inmiddels begonnen met het uitbreiden van de wijkpreventieaanpak voor Moerwijk naar Morgenstond en Bouwlust/Vrederust.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen