Uitbreiding wijkpreventieaanpak

2 oktober 2023, 07:50

Er zijn mooie stappen gezet om de wijkpreventieaanpak te borgen. We breiden de aanpak verder uit naar meerdere wijken.

Afgelopen twee jaar hebben we met de wijkpreventieaanpak ervaring opgedaan in Moerwijk. Tijdens het laatste Breed Overleg voor de zomer hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de bouwstenen van deze aanpak en voorbeelden van initiatieven in Moerwijk. Het verslag en meer informatie vind je hier.

In de nieuwe Haagse Preventieaanpak is de wijkpreventieaanpak opgenomen. Een mooie stap in de borging van deze aanpak. De aanpak wordt nu ook uitgebreid naar meer wijken: Morgenstond, Bouwlust en Vrederust in Zuidwest, Laak, Transvaal, Segbroek, Mariahoeve en Duindorp.

De GGD gaat nauw samenwerken met de stadsdelen om deze nieuwe fase van de wijkpreventieaanpak vorm te geven samen met bewoners en partners in de wijken. Het netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag blijft een belangrijke basis om de beweging naar anders werken en organiseren te ondersteunen.

Lunchlezing

De gemeente Den Haag organiseert op 24 oktober van 12.00 – 13.00 uur een digitale lunchlezing over de wijkpreventieaanpak. Nori van Balkom en Petra van Wezel zullen samen met communitybuilder Saskia de Vin vertellen over de ervaringen in Moerwijk en over de uitbreiding van de aanpak naar de andere wijken in de stad als onderdeel van de nieuwe Haagse Preventieaanpak.

Je kunt je aanmelden voor de lunchlezing bij Sophie van ’t Hoff Sophie van ’t Hoff, email sophie.vanthoff@denhaag.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen