Doorontwikkeling Welzijn op Recept in Loosduinen

16 februari 2021, 15:15

De afgelopen jaren heeft welzijnsorganisatie Xtra samen met 40 Haagse huisartspraktijken en gezondheidscentra succesvol Welzijn op Recept geïntroduceerd. Afgelopen week hebben zorgverzekeraar CZ en de gemeente afspraken gemaakt om dit voor de wijk Loosduinen door te ontwikkelen naar een verstevigde versie.

Welzijn op Recept blijkt een effectief instrument om mensen door te verwijzen naar het sociaal domein en daarmee medicalisering te voorkomen. Op dit moment is het aantal verwijzingen per huisarts nog beperkt: vijf tot tien verwijzingen per jaar. Ook het aantal deelnemende huisartsen per wijk is nog niet groot. Daardoor is de vanzelfsprekende relatie tussen het brede sociale domein en medisch domein nog niet goed tot stand gekomen. Daarnaast is gebleken dat wanneer veel huisartsen in een wijk erg enthousiast waren over het concept, Welzijn soms niet aan de vraag kon voldoen. Tot slot is geconcludeerd dat Welzijn op Recept vooral interessant is voor wijken met veel inwoners met enkelvoudige psychosociale problematiek, en dus niet voor inwoners met multiproblematiek.

Om deze redenen gaan Xtra en Hadoks Welzijn op Recept opschalen en doorontwikkelen in één wijk: Loosduinen. Het eerste doel is dat àlle huisartsen in de wijk wekelijks patiënten gaan verwijzen naar Xtra om hiermee specialistische zorg en geïndiceerde WMO-inzet te voorkomen. Hiervoor worden tijdelijk extra welzijnsmedewerkers ingezet. Ook wordt gekeken hoe Welzijn op Recept een middel zijn om te komen tot duurzame en vanzelfsprekende samenwerking in de wijk tussen sociaal en medisch domein. We wensen het projectteam in Loosduinen heel veel succes!


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen