Brief van zorgaanbieders aan gemeenteraad over voedselomgeving

7 juli 2022, 13:10

Zeven grote zorg- en welzijnsaanbieders (Hadoks, HagaZiekenhuis, HMC, LUMC Health Campus, Parnassia Groep, SHG en Xtra) hebben in samenwerking met de Haagse Voedselraad een brief gestuurd naar de gemeenteraad. In deze brief roepen deze partijen de gemeenteraad op om verantwoordelijkheid te nemen voor de voedselomgeving van de inwoners van Den Haag. Als Gezond en Gelukkig Den Haag juichen we dit initiatief van harte toe.

Komend jaar wordt het huidige gemeentelijke reclamebeleid geëvalueerd. Hét moment om positie in te nemen en voorwaarden te stellen om de Haagse voedselomgeving gezonder te maken. Concreet worden volgende maatregelen voorgesteld:

  • Een verbod op marketing van ongezonde voedingsmiddelen en fastfoodketens op gemeentelijk eigendom zoals lantaarnpalen en abri’s;
  • Regulering van het (ongezonde) voedingsaanbod in wijken en grenzen stellen aan de hoeveelheid fastfood per buurt in omgevingsplannen, vergunningen- en ventbeleid;
  • Waarderen van activiteiten in de wijk die erop gericht zijn om gezondheid te bevorderen.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede gezondheid is. Hagenaars zijn zich meer en meer bewust van hun keuzes en hun gezondheid, maar het is ontzettend moeilijk om de gezonde keuze te maken in een omgeving vol verleidingen. De wil om gezonde keuzes aantrekkelijk te maken is groot, maar de verleidingen zijn groter. De gemeente kan helpen deze verleidingen minder zichtbaar te maken.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen