GGDH, Gemeente Den Haag, Haga Ziekenhuis & Coöperatie VGZ slaan brug tussen medisch en sociaal domein

21 november 2023, 18:41

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is de ambitie om de samenwerking tussen sociaal domein en medisch specialistische zorg verder te stimuleren. Zorgpartijen leveren in samenwerking met de gemeenten een belangrijke bijdrage aan het langer gezond houden van mensen en het beperken van vermijdbare instroom in (zwaardere) zorgvoorzieningen.

Coöperatie VGZ heeft een consultant Zinnige Zorg in het Haga ingezet om de sociale kaart op het gebied van welzijn voor chronische patiënten in kaart te brengen. Hierin wordt ook samen opgetrokken met de partners van GGDH, onder andere de gemeente Den Haag, LUMC Campus en Coöperatie VGZ.

Aanbevelingen

De opdracht van de consultant is per 1 november afgerond en kent de volgende aanbevelingen:

  • Bekend maken van de bestaande sociale kaart van de gemeente Den Haag in het HagaZiekenhuis bij zorgprofessionals en patiënten;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het inrichten van een leefstijlloket (mede op basis van initiatieven elders in het land);
  • Opzetten van een monitoringsplan om de effecten te bepalen van interventies in het sociaal domein op de medische zorgvraag.

Vervolg

Om een mooi vervolg te geven aan de aanbevelingen is het van belang om de verbinding te houden tussen het HagaZiekenhuis, gemeente Den Haag en GGDH.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen