Preventieakkoord mentale gezondheid

25 november 2021, 08:06

De Tweede Kamer nam in februari het initiatief om te kijken of een Nationaal Preventieakkoord op het gebied van Mentale Gezondheid mogelijk is. Dat akkoord moet concrete acties opleveren om mentale gezondheid te bevorderen en psychische problemen te voorkomen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verkende het Trimbos-Instituut hoe de onderliggende oorzaken van mentale problemen kunnen worden aangepakt. Jurgen Verbeek, bestuurder en psychiater bij Parnassia en nauw betrokken bij de Haagse Preventiecoalitie, las het rapport.

In de visie van het Trimbos-instituut leidt mentale gezondheid tot mensen die een goede kwaliteit van leven ervaren, goed zorgen voor hun kinderen, zich verbonden voelen met elkaar, productief zijn, maatschappelijk kunnen participeren en veerkrachtig ouder worden. Maar onze dynamische, complexe samenleving zet groepen mensen soms onder druk of aan de kant. Dit maakt investeren in mentale gezondheid van de Nederlandse samenleving urgent: niet alleen ten behoeve van een hoger mentaal welbevinden, maar het biedt ook maatschappelijke baten door capaciteiten en talenten van mensen beter te benutten.

Investeren in mentale gezondheid verschuift de focus van ziekte naar gezondheid. Dit betekent: mentale gezondheid zoveel mogelijk normaliseren en problemen aanpakken bij de bron om daarmee zoveel mogelijk mentale problemen te voorkomen, stimuleren van vroegsignalering en adequate doorverwijzing naar (geïndiceerde) hulp daar waar extra ondersteuning nodig is.

Jurgen Verbeeck ziet de verkenning van het Trimbos Instituut als een positieve ontwikkeling: “Het is mooi dat mentale gezondheid nu ook op de landelijke agenda staat. In de Haagse Preventiecoalitie was mentale gezondheid wel al eerder opgenomen. Dat is belangrijk, want mentaal gezonde leefomgevingen leiden tot meer mentale veerkracht. Zo kunnen mensen zich veel beter verhouden tot een wereld die in voortdurende verandering is.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen