Samen aan de slag met Leefstijl als Medicijn

22 november 2023, 08:46

Vijf keer per jaar organiseert Gezond en Gelukkig Den Haag de preventietafel: een bijeenkomst met een brede groep van professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, gericht op verschillende thema’s binnen preventie. Voorbeelden van onderwerpen afgelopen jaar waren het jonge kind, vitaal ouder worden en preventie bij mentale gezondheid. Tijdens de preventietafel begin november was het thema Leefstijl als Medicijn.

We bespraken onder andere wat er al is op dit vlak, en hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren. Als Gezond en Gelukkig Den Haag hebben we binnen dit thema de volgende vijf doelen gesteld:

  • In 2025 is Leefstijladvisering in de 1e lijn in huisartsenpraktijken geoptimaliseerd, onder andere door het versterken van de GLI in Den Haag.
  • In 2025 is een vakgroep van professionals op het thema Leefstijl met elkaar verbonden.
  • In 2025 zijn groepen professionals op dit thema geschoold.
  • Het versnellen van leefstijladvisering in de eerste lijn (bijvoorbeeld d.m.v. groepsconsulten).
  • Het duurzaam faciliteren van communities om met hun achterban in gesprek te gaan over leefstijl.

GLI

We zien dat er op het gebied van de GLI stappen zijn gezet om een beter passend aanbod te realiseren. Er worden nu 4 verschillende GLI’s aangeboden in de stad. We zien dat er in Den Haag steeds meer mensen gebruik maken van de GLI.

Groepsconsulten

De aanleiding voor groepsconsulten is dat huisartsen vaak hetzelfde verhaal vertellen tegen verschillende patiënten. Een groepsconsult bereikt deze mensen in een keer. Ook kunnen mensen leren van elkaars verhaal en steun hebben aan lotgenoten.

In Den Haag is gekozen voor groepsconsulten gericht op mensen met prediabetes. Doel is dat deelnemers inzicht krijgen in hun aandoening, meer regie ervaren over hun gezondheid en leven en ervaringen delen. Bij de groepsconsulten zijn verschillende specialisten betrokken, zoals een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een diëtist of een buurtsportcoach. De grootste rol tijdens het consult is voor de huisarts.

In 2022 vonden 80 groepsconsulten plaats in Den Haag, die ongeveer 350 mensen bereikten. Deelnemers geven positieve reacties aan de betrokken huisarts.  De groepsconsulten vinden al plaats in de Rivierenbuurt, Schilderswijk, Moerwijk, Rustenburg/Oostbroek, Transvaal en Bouwlust en Vrederust.

Faciliteren van communities

Hier zet de GGD zich voor in, net als de National Diabetes Challenge. De GGD legt contact via religieuze instellingen en wijkorganisaties. Afgelopen jaar zijn in verschillende moskeeën negen voorlichtingen gegeven over brede leefstijlonderwerpen, zoals dementie, voeding of valpreventie.

Preventietafel

Het overleg sloten we af met door in groepjes verschillende onderwerpen te bespreken, zoals de aansluiting van de initiatieven bij ketenaanpakken, de behoefte aan best practices en de behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek.

Meepraten?

Heb je aanvullende ideeën of zou je graag mee willen praten aan deze tafel? Neem contact op met programmamanager Carlijn Ritzen, c.c.ritzen@lumc.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen