Regioplan Haaglanden: een gezamenlijke benadering voor een gezonde regio

11 december 2023, 10:20

Om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst goed, gemakkelijk te bereiken en betaalbaar blijft, heeft het ministerie van VWS samen met veel zorgverleners het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Dit akkoord, genaamd ‘Samen werken aan gezonde zorg’, bevat belangrijke antwoorden en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

Alle partijen in de zorgkantoorregio Haaglanden zijn zich bewust van de uitdagingen in de zorg. Daarom is er een plan nodig dat beschrijft hoe de regio hiermee omgaat, gebaseerd op de afspraken vanuit het IZA. In dit plan bepalen de zorgpartijen, gemeenten en welzijnsorganisaties de belangrijkste prioriteiten in de regio. Ze maken ook afspraken over hoe ze deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken. Het plan is gebaseerd op het overzicht van de zorgkantoorregio Haaglanden, te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden.

Iedereen heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. In de regio Haaglanden streven we ernaar dat zorg en ondersteuning worden geleverd zonder ingewikkelde obstakels. We willen deze diensten zo dicht mogelijk bij de inwoners brengen, afgestemd op hun behoeften en met zoveel mogelijk regie in handen van de inwoner. Daarbij is het essentieel dat deze zorg en ondersteuning betaalbaar en toegankelijk blijft.

Om dit te realiseren werken we aan een gezamenlijke start, waarbij lopende trajecten en nieuwe ideeën, inwoners en professionals, netwerken en programma’s, grote en kleine initiatieven samen komen. Dit betekent ook dat het regioplan zelf in ontwikkeling blijft, juist in 2024. Met betrokkenheid van inwoners, professionals en organisaties in het sociaal domein en de zorg!

Versterking van samenwerking en belangrijkste uitdagingen

Het Regioplan is ontworpen om de samenwerking in de regio te versterken en prioritaire uitdagingen aan te pakken. Er zijn vier actielijnen bepaald waar we ons op gaan richten. In het Regioplan beschrijven we de impact, doelen en belangrijkste projecten voor elke actielijn. Het plan bestaat uit twee delen:

  • Regio-opgaven: Dit zijn de belangrijkste problemen waar we samen met prioriteit aan gaan werken.
  • Regio-afspraken: Hierin staat hoe de betrokken partijen zich gaan inzetten voor de regio-uitdagingen en wie erbij betrokken zijn. Deze afspraken worden omgezet in een werkagenda met meetbare doelen en een langetermijnplanning.

Een gestructureerde en doelgerichte aanpak voor de regio

Het Regioplan Haaglanden omvat vijf gemeenten: Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Het plan is gestructureerd en doelgericht opgesteld. In het regiobeeld zijn er 7 prioritaire thema’s geïdentificeerd. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er vier actielijnen opgesteld:

  1. Preventief (positief) gezond leven
  2. Thuis ouder worden, in- door- en uitstroom in de keten (samen organiseren)
  3. Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid GGZ
  4. Naar een gezonde arbeidsmarkt

Elke actielijn wordt ondersteund door een deskundige werkgroep, bestaande uit organisaties uit de regio die betrokken zijn bij het betreffende thema.

Het Regioplan wordt vormgegeven in samenwerking met zorg-, welzijns- en ondersteuningspartijen. Een Regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van deze partijen, stuurt het plan aan. Het Bestuurlijk overleg, met bestuurders van diverse organisaties, houdt toezicht op het plan.

Samenwerken voor betaalbare en toegankelijke zorg met betrokkenheid van inwoners

Het Regioplan beschrijft hoe verschillende projecten en programmalijnen zullen helpen om de zorg in regio Haaglanden betaalbaar en toegankelijk te maken. We zullen regelmatig evalueren en eventueel aanpassingen maken aan deze ambitie. Het Regioplan markeert het begin van een intensieve samenwerking. We willen graag samen met de inwoners werken aan een verdere uitwerking van het plan en concrete projecten om de zorg te verbeteren. Meer informatie hierover volgt later.

Energie op samenwerking en richting

Onder druk wordt veel vloeibaar. De afgelopen weken hebben veel partners in het veld samengewerkt aan aanpak en inhoud van het regioplan. Mooi om te zien dat we met elkaar, ondanks de verschillende achtergronden, belangen en culturen, gericht aan de ontwikkeling van de regio kunnen en willen werken. Dat biedt een perspectief voor verdere ontwikkeling en verbreding in 2024!

Bij vragen of voor meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie helpt Reos graag. Contact opnemen kan via het e-mailadres info@reos.nl.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen