Sociaal contract Moerwijk kan weer een stap vooruit

30 juni 2022, 12:00

Goed nieuws! Het Sociaal contract Moerwijk, dat als doel heel zorg en hulpverlening in de wijk op een meer passende manier te organiseren én financieren, gaat een stap verder met twee concrete initiatieven:

1. Laagdrempelige ondersteuning bij vragen op het gebied van mentale gezondheid, zowel overdag als in de avond tussen 17.00 en 22.00 uur.
2. Werk en nuttige invulling van de dag.

Uiteraard wordt bij de ontwikkeling van deze twee initiatieven het langetermijnperspectief niet uit het oog verloren. De uitgangspunten van het Sociaal Contract blijven:

  • Hoe het onbenut potentieel van sociaal en economisch kapitaal in Moerwijk benut kan worden;
  • Hoe het ecosysteem uit kan gaan van de behoefte van bewoners en kan bijdragen aan het behalen van de wijkdoelen en
  • Welke, andere dan de nu geldende, randvoorwaarden nodig zijn in termen van denken, doen, meten en financieren.

Wil je de eindrapportage ontvangen? Of de uitwerking van de projectopdracht van de twee initiatieven? Neem dan contact op met Petra van Wezel van de Preventiecoalitie GGDH (petra.vanwezel@ggdhaaglanden.nl).


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen