Samenwerking ongeplande acute wijkzorg

25 november 2021, 15:26

Florence en HWW zorg gaan samen de ongeplande acute wijkzorg in de avond, nacht en het weekend in Haaglanden verzorgen. Dit doen zij vanuit een nieuwe coöperatie: Spoedzorg Haaglanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts valt of een cliënt die buiten kantoortijd een probleem krijgt met een katheter. Met één druk op de knop kan dan contact gezocht worden met het alarmteam. Ouderen kunnen met deze techniek langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door de samenwerking  maakt het niet meer uit of iemand een alarmeringscontract met HWW of Florence heeft: er wordt gewerkt met één team en één call center. Slim organiseren is noodzakelijk, omdat in heel Nederland al jaren een toename te zien is van het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg toe. Door acute zorg gezamenlijk te regelen kan het efficiënter en beter.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen