Vanuit de Preventiecoalitie Moerwijk/Laak: plan van aanpak volgende fase

25 november 2021, 15:24

Om preventie en gezonde leefstijl in Moerwijk en Laak succesvol te maken, moet er naast het evidence-based werken ook ruimte komen voor ervaringskennis en de community-up-benadering. Om deze volgende fase in te gaan, hebben de aan de Preventiecoalitie betrokken Bruggenbouwers Wilma van der Vlegel en Evert Jan van Hasselt een plan van aanpak geschreven. Dit is een plan voor de komende paar jaar om de ervaring en initiatieven van bewoners te verbinden met de benadering en expertise van professionals. Het plan van aanpak omschrijft hoe langs vier sporen voortgebouwd kan worden op de al ingezette aanpak:

  • Monitoren welke support nodig is bij al gestarte initiatieven;
  • Kansrijke nieuwe initiatieven op gang brengen;
  • Ontwikkelen van competenties;
  • Een doorlopend co-creatieproces inrichten.

Benieuwd naar het volledige plan van aanpak? Vraag het aan via info@gezondengelukkigdenhaag.nl.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen