Partijen slaan handen ineen voor gezond en gelukkig Den Haag

21 januari 2020, 18:38

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraar CZ gaan deel uitmaken van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. De gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, GGD, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en verschillende zorgverzekeraars waren al betrokken.

Zowel de NZa als CZ willen met hun toetreding tot de regiegroep onder meer bijdragen aan meer gebruik maken van data. Denk daarbij bij de NZa aan data-analyse en aan het helpen mogelijk maken van experimenten als het gaat om regulering en of financiering. CZ wil graag een bijdrage leveren aan het datateam en kan geld en/of experts bieden op datagebied. De verwachting is dat de deelname van CZ en de NZa een versnelling geven aan de beweging om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, over de verschillende domeinen heen.

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het belangrijk dat dit soort nieuwe vormen van samenwerking tot stand komen. De NZa draagt bij aan GGDH door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen en door met data inzicht te geven in de oplossingsrichtingen voor het bereiken van de doelstellingen van GGDH. “We willen goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is”, stelt Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. “Onze rol is om dat mogelijk te maken.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen