Vervolg regioplan: Actielijn preventief (positief) gezond leven

19 april 2024, 09:13

Eind vorig jaar is het Regioplan Haaglanden opgeleverd. Een van de actielijnen is preventief (positief) gezond leven. Zo’n 30 professionals  van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties kwamen 19 maart bij elkaar in de Social Hub van Den Haag om hier een vervolg en invulling aan te geven. 

Proosten in de social hub

De avond startte met een vegetarische maaltijd en alcoholvrije bubbel om te vieren dat we nu écht van start zijn gegaan. Annette de Boer (directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden) nam de groep kort mee in waar we ook alweer vandaan komen; van regiobeeld naar regioplan. Nu gaan we van regioplan naar een concrete werkagenda, met daarin wat we de komende tijd gaan oppakken. Een belangrijkste eerste aanzet voor de werkagenda hebben we in kleinere groepen gemaakt tijdens deze avond.

Wat heeft de avond opgeleverd?

Belangrijke uitkomst van de avond is dat we vooral slimmer willen verbinden en versterken wat al goed werkt in de regio. Zo voorkomen we dubbel werk, creëren we meer eenvoud voor inwoners en gaan we slimmer om met schaarse zorg- en welzijnsprofessionals. Het perspectief van de inwoner staat hierin centraal: daarom gaan we aan de slag met een klantreis om de knelpunten in het huidige systeem in kaart te brengen en waar mogelijk op te lossen.

Hoe verder?

Samen met betrokken partners stellen we voor de zomer een werkagenda op. Qua onderwerpen denken we onder andere aan het uitbreiden van de ketenaanpakken, het maken van een klantreis om knelpunten in de verbinding tussen het medisch en sociaal domein in kaart te brengen en aan te pakken en samen met inwoners te werken aan zorgzame buurten. Want vooral door al doende te leren en bij te sturen waar nodig kunnen we de benodigde transitie maken; van zorg naar gezondheid!


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen