Gezond en Gelukkig Den Haag in verbinding

11 maart 2024, 12:16

Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag delen wij graag onze visie en gezamenlijke resultaten.

Dit deden wij 4 maart ook op het IZA-congres, met het thema Samen werken aan zorg en welzijn. Zo’n 1500 zorgverleners, zorgbestuurders, patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen en zorgverzekeraars kwamen bij elkaar in het Beatrix Theater in Utrecht.  Programmamanager Carlijn Ritzen gaf een presentatie over samenwerking tussen medisch en sociaal domein, één van onze speerpunten.

Health in all policies

Ook hebben we een delegatie van de directie publieke gezondheid van VWS ontvangen, die in het kader van het thema Health in all policies verschillende projecten bezoekt. We namen het bezoek mee in het ontstaan en doel van onze netwerkorganisatie en Petra van Wezel vertelde meer over de samenwerking met de Alliantie Onderwijs binnen Zuidwest.

Verzekerden in kwetsbare posities

Tenslotte kwam de programmamanager Verzekerden in kwetsbare posities van zorgverzekeraar CZ langs. Daarbij was het goed om te horen over elkaars aanpak en te onderzoeken hoe we nog meer kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. We bezochten Buurtkamer De Luyk in Moerwijk, bespraken de in onze Preventiecoalitie ontwikkelde wijkpreventieaanpak en gingen in gesprek met de programmanager van de Haagse Kansrijke Start.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen