Systeemtafel loopt vooruit op het Integraal Zorgakkoord

1 november 2022, 09:32

Eind 2021 heeft de Systeemtafel GGDH een onderzoek uit laten voeren naar de knelpunten in de GGZ-keten. Je kon dit lezen in een artikel van 9 februari 2022 (klik hier). Hiermee liep de Systeemtafel al vooruit op het Integraal Zorgakkoord, waarin een hoofdstuk is gewijd aan het versterken van het sociaal domein en de basis voor inwoners met mentale problemen én aan het  verbeteren van de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ-zorg. 

Ondertussen wordt in regio Haaglanden al een vervolgstap gezet: Najla van Veen brengt in opdracht van de Systeemtafel in kaart welke goede voorbeelden er elders in het land zijn om de knelpunten in de keten op te lossen en in hoeverre deze van toepassing zijn in Den Haag. Eind van dit kalenderjaar is dit gereed en ligt er een plan met welke onderdelen en ideeën we in Den Haag met elkaar aan de slag willen gaan. Hiermee geven we in Den Haag gezamenlijke invulling aan de Integraal Zorgakkoord en maken we stappen in het beter faciliteren van de zorg en ondersteuning van inwoners met mentale kwetsbaarheid.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen