Voorwoord van Jet Bussemaker

Het is nu begin april. De verkiezingen zijn geweest, de impasse op het Binnenhof is groot en de contouren van een nieuw regeerakkoord onzeker. Hoe dat er verder ook uit zal gaan zien, hopelijk krijgt het thema preventie prominente aandacht. Van verschillende kanten zijn daarvoor belangrijke aanzetten gegeven. Zo pleitten drie zorgverzekeraars, waarvan CZ en Menzis die nauw bij GGDH zijn betrokken, voor een ‘gezondheidsplicht’. Die dwingt zorgverzekeraars, gemeenten en andere betrokkenen om resultaatgericht aan preventie op lokaal en regionaal niveau te werken. Het kan stimuleren om concrete afspraken te maken over afname van depressies, schulden of overgewicht. Diverse organisaties, waaronder GGD GHOR en de SER, verenigd in de Initiatiefgroep Preventieakkoord, wezen op de noodzaak om in een nieuw regeerakkoord de aandacht voor preventie te verstevigen door samenwerking met terreinen buiten de zorg, zoals sport, inkomen en onderwijs.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving pleitte eerder deze week voor een verschuiving van focus op individuele leefstijl naar een collectieve aanpak van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden via langlopende programma, te beginnen in wijken en regio’s waar de achterstanden het grootst zijn. Den Haag Zuidwest is zo’n wijk. Ondertussen hebben gemeente en tal van andere partijen via de Alliantie Zuidwest de handen ineen geslagen om te bouwen aan een integrale en duurzame aanpak om de leefbaarheid en gezondheid daar te vergroten. Daar is steun van de overheid voor nodig, ook financieel. Maar vooral ook initiatief van onderop en samenwerking tussen alliantiepartners. GGDH levert daaraan heel graag haar bijdrage.

Kortom, genoeg te doen. Doe je mee? Dat kan op vele manieren, onder andere door het gedachtengoed van GGDH verder te verspreiden. Voel je vooral vrij om deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder collega’s, vrienden en andere bekenden.

Namens de regiegroep van GGDH, Jet Bussemaker en Marjolein Oudshoorn

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen