Blog 4 – Lia van Alphen, maart 2023

Het project Leer-kracht gaat over het ontwikkelen van een innovatieve nascholing voor professionals, die werken met kinderen in de wijk. Met behulp van deze nascholing willen we het ontstaan van overgewicht en obesitas bij kinderen tegengaan.

Van nascholing naar leernetwerk

Een innovatief, nieuw programma maken betekent: uitgaan van de mogelijkheden in de werkpraktijken. Daar zijn we de afgelopen tijd mee aan de slag gegaan. De professionals moeten effectief omgaan met hun tijd. Een nascholing met 10 trainingsdagen per jaar hebben we daarom aangepast. Een nieuwe kijk op nascholen betekent een meer flexibele opzet met een mix van activiteiten binnen een overzichtelijke periode. Deze opzet krijgt de naam leernetwerk: een groep van professionals die elkaar [leren] kennen, ervaringen delen en met elkaar. Deze professionals gaan ervoor om kinderen in de wijk te helpen gezond[er] op te groeien. Het mooie van deze nieuwe aanpak is, dat er een leernetwerk uit kan ontstaan dat langer blijft bestaan en dat kan groeien in de wijk.

Samen netwerken

Een (leer)netwerk opzetten vraagt tijd en energie. Het mooie is, dat er zowel vanuit de gemeente Den Haag als op wijkniveau al divers netwerken actief zijn. Een belangrijk advies dat me werd gegeven door Daphne Metaal van Lijn 1 was dan ook: Maak gebruik van de bestaande netwerken. Op zoek naar de netwerken in de wijk Leidschenveen kwam ik terecht bij Jennifer Overgaauw, de “spin in het web” van de wijkcontacten. Ze gaf me een enthousiast verslag over de wijk en bracht me in contact met belangrijke sleutelfiguren. Zulke netwerkers zijn goud waard! Helaas heef Jennifer inmiddels de wijk Leidschenveen verlaten. Nu is het wachten op een even enthousiaste opvolger.
Netwerkorganisaties die in de gemeente en in de wijk werkzaam zijn vormen een goede basis om mee samen te werken. Zo kwam ik uit bij JOGG en de Haagse Aanpak Gezond Gewicht [HAGG], twee organisaties die actief zijn voor de gezondheid van de jeugd in Den Haag.
Bij JOGG vinden we trainingsmateriaal voor professionals waarvan we gebruik mogen maken. Zo is er een mooie webinar waarin professionals vertellen hoe preventie en zorg elkaar in de praktijk kunnen versterken. Prachtig materiaal waarmee je in beperkte tijd goede informatie in ideeën krijgt voor je dagelijks werk.
Bij HAGG is Wendy Schneider als programmamanager zo iemand die het thema obesitas bij kinderen helder kan toelichten. Wendy is bij de volgende netwerkbijeenkomst op 23 maart a.s. aanwezig.

Leernetwerk Leer-kracht Preventie in de wijk van start

Er wordt veel gevraagd van professionals in de wijk. Mensen die heel gemotiveerd zijn voor het project willen graag deelnemen, maar kunnen niet altijd bij bijeenkomsten aanwezig zijn. Daarom werken we met een flexibele opzet: komen als het kan. Zo krijgen professionals uit de wijk toch de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan dit belangrijke thema.
In februari was er een eerste netwerkbijeenkomst voor professionals in de wijk. Wat heb ik daar een drive gezien van professionals die zich graag inzetten zodat kinderen uit de wijk gezond kunnen opgroeien! Waar die motivatie vandaan komt, dat heeft me positief verrast. De motivatie van professionals om mee te doen er zeker. Genoemde motieven om deel te nemen zijn het willen weten hoe de wijk preventie invult, er kennis over opdoen. Een mooie motivatie was ook: ”Ik voel me als ambtenaar moreel verplicht om dit te doen.”
In contact met elkaar blijkt dat er veel te ontdekken valt over elkaars werk in de wijk. In grote lijnen is duidelijk geworden dat netwerken het kernwoord is voor het project. Het netwerk kan niet breed genoeg worden gezien. Er zijn allerlei partijen genoemd, zoals milieueducatie en stadstuintjes, scouting, ADO Den Haag, het zwembad, Gezonde School, een jeugdraad uit de wijk.

De bijeenkomst heeft een veelheid aan inzichten opgeleverd, zoals:

  • Preventie als thema is best lastig en het is onduidelijk wiens deskundigheid het is om daarover het gesprek te voeren
  • De scheidslijnen voor preventie van overgewicht niet duidelijk zijn: wat hoort bij wie?
  • Doorverwijzen naar collega’s werkt niet handig omdat er geen verbinding ontstaat tussen de professionals
  • Scholen betrokken moeten worden bij het project
  • Sportverenigingen kunnen worden aangesproken op preventierol
  • Er is behoefte aan meer wijkgerichte kennis over het thema, het bespreken van casuïstiek en kennis over opvoeden en opvoedingsbeelden van ouders
  • In de middengroep van kinderen [geen ernstige problemen, maar wel risico’s van minder gezond gedrag] lijkt de meeste winst te halen.

Belangrijke thema’s waarmee het netwerk zeker aan de slag gaat!

Wil je deelnemen aan een van de volgende netwerkbijeenkomsten, laat het even weten aan Lia van Alphen w.p.van_alphen@lumc.nl, dan ontvang je de meest actuele planning.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen