Blog 3 – Lia van Alphen, januari 2023

Het project Leer-kracht gaat over het ontwikkelen van een innovatieve nascholing voor professionals, die werken met kinderen in de wijk. Met behulp van deze nascholing willen we het ontstaan van overgewicht en obesitas bij kinderen tegengaan.
Het project is in de fase beland waarin we vaststellen wat de eisen zijn voor het scholingsprogramma. Volgende maand beginnen we met de 1e bijeenkomst. Zo snel al en er is nog geen programma? Ja, we kunnen starten, want we weten wat de professionals willen leren. Het programma gaan de professionals samen maken. Dat wordt goed begeleid en daar nodigen we natuurlijk experts bij uit die de kennis hebben waaraan behoefte is.

Wat professionals willen leren

Waar de nascholing op gericht moet zijn, kan alleen door de professionals zelf worden aangegeven. Waar lopen zij tegenaan in contact met kinderen en ouders als het gaat om preventie van overgewicht? Op zoek naar antwoorden heb ik inloopspreekuren gehouden in de wijk. Dit heeft mooie gesprekken opgeleverd én ik leer de wijk aardig kennen. Zo kwam ik in het Gezondheids-centrum, de Bibliotheek en de Kinderboerderij.

Gesprekken met diverse professionals levert het volgende lijstje op:

  • Hoe voer ik gesprekken met ouders en kinderen over overgewicht en obesitas?
  • Welke kennis en vaardigheden kan ik gebruiken voor de bestrijding van overgewicht en obesitas?
  • Hoe kan ik de ouders en hun kinderen bereiken?
  • Wat kan ik doen om gedragsverandering te activeren en te ondersteunen?
  • Hoe kunnen we meer samenwerken in de wijk?

Elise Loers: “Tijdens de coronatijd zijn netwerken stilgevallen. Die moeten we nu weer oppakken”

Ideeën en Wensen

Er zijn verschillende ideeën, waarom het nog niet goed lukt om het overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan. Daarnaast zijn er genoeg wensen wat professionals samen in de wijk zouden willen realiseren.

Weinig tijd

Zo is er te weinig [consult]tijd om het thema overgewicht aan te kaarten wanneer de ouder[s] met een kind naar een professional gaan, bijvoorbeeld voor een verstuikte enkel. Of de professional vindt het lastig om het thema aan te kaarten.

Elkaar tegenkomen

Tijdens een inloopsessie gebeurde het volgende: Een kinderfysiotherapeute, die in het Gezondheidscentrum werkt, ontmoet 2 collega’s van het Jeugdwerk. Zij werken in ’t Plekkie. Dat blijkt naast het Gezondheidscentrum te liggen, maar de collega’s hadden elkaar nog nooit gezien!

Waar professionals het over eens zijn is, dat het van groot belang is dat je elkaar in de wijk weet te vinden. Dan moet je elkaar natuurlijk wél kennen! Een [virtuele] ontmoetingsplek is dan handig. Zo’n netwerk met elkaar onderhouden, dat is een wens. Op die manier kan ook gewerkt worden aan een duurzame manier van werken, dat ook doorgaat nadat een project is afgerond.

Gedeelde kennis helpt

“We weten niet altijd wie wat doet in de wijk en wat er allemaal gaande is aan projecten.”

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen