Wijkprofielen

Meten van gezondheid en geluk

Over de gezondheid van inwoners van Den Haag is al veel bekend. Wat uniek is aan deze wijkprofielen is dat er een verbinding wordt gemaakt tussen gegevens uit het sociaal en medisch domein. Enerzijds helpt dit partijen om te bepalen welke interventies aan welke mensen moet worden aangeboden. Anderzijds kunnen we hierdoor beter monitoren of beoogde resultaten worden behaald.

Hiervoor heeft GGDH Wijkprofielen geconstrueerd. Met deze wijkprofielen kunnen Haagse wijken over de tijd worden gemonitord en onderling vergeleken aan de hand van verschillende indicatoren. Daarnaast richt GGDH zich op drie verschillende doelgroepen te weten: Hart- en vaatziekten (CVRM), Complexe multiproblematiek/GGZ en Kwetsbare ouderen.

De data uit de wijkprofielen komt voort uit de volgende bronnen:

*Resultaten zijn gebaseerd op eigen berekeningen [LUMC Campus Den Haag] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Diverse onderzoeks- en meetmethoden

GGDH maakt gebruik van diverse onderzoeks- en meetmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hiermee houden we de voortgang van de vele initiatieven in de gaten. We gebruiken onder meer beschikbare data en beleidsonderzoeken om te bepalen hoe projecten het beste kunnen worden ondersteund of opgeschaald. We passen hierbij de methodiek van Population Health Management van LUMC – Campus Den Haag toe. Hierin staat duurzame gezondheidszorg centraal én een proactief meer op preventie gericht beleid.

Meer informatie over wijkprofielen

Dit is een eerste versie van ons interactieve dashboard. U kunt hier op een van onderstaande indicatoren klikken om meer informatie te krijgen. Suggesties zijn meer dan welkom! Heeft u een specifieke data-uitvraag? Neem dan contact met ons op.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen