Vanuit de Preventiecoalitie: Bruggenbouwers Preventie in Moerwijk en Laak gestart!

30 juni 2021, 13:35

In april zijn Wilma van der Vlegel en Evert Jan van Hasselt gestart als Bruggenbouwers Preventie in Moerwijk en Laak. Zij faciliteren een proces waarbij de kennis van professionals en de ervaring van bewoners rondom wat werkt en niet werkt als het gaat om gezondheidsbevordering bij elkaar worden gebracht en waarbij oplossingen tot stand komen die bijdragen aan positieve gezondheid.

Dit gebeurt op een community-up-wijze, dat wil zeggen dat bewoners en professionals samen oplossingen bedenken, die ze ook samen realiseren. Daarbij wordt dus optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ideeën die in de wijk aanwezig zijn én van de kennis en ideeën die professionals hebben. Op deze manier wordt samen aan oplossingen gewerkt waar elke afzonderlijke betrokkene waarschijnlijk nog niet aan had gedacht.

De afgelopen maanden stonden in het teken van het verzamelen van perspectieven van uiteenlopende betrokkenen. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van een techniek met de naam ‘mandarijngesprekken’. Bewoners werd gevraagd om op een mandarijn met twee oogjes een mond te tekenen die liet zien hoe fit ze zich voelden. Dat vormde de start voor bijzonder mooie gesprekken!

De perspectieven die de afgelopen maanden zijn verzameld, worden nu samengevoegd en gaan leiden tot een goed inzicht in hoe iedereen samen naar het bevorderen van gezondheid kijkt. De komende maand worden daar dialoogbijeenkomsten over georganiseerd, waarin het volledige beeld wat hieruit ontstaat wordt gedeeld met de betrokkenen. Door de dialoog hierover te starten kunnen bewoners en professionals samen ontdekken hoe de ideeën van anderen kunnen helpen om hun eigen ideeën nog kansrijker te maken en wordt ontdekt wat er allemaal al is in de wijk. Na de zomer gaan betrokkenen in co-creatiebijeenkomsten plannen maken op basis van dat gemeenschappelijk inzicht. Dat gaat leiden tot plannen die optimaal bij de wijk passen en waar betrokkenen zich eigenaar van voelen. Dat zijn belangrijke voorspellers voor het succes van die plannen!

Wil je jouw visie op gezondheid en -preventie in Moerwijk of Laak delen en meebouwen aan een gezondere wijk? Neem contact op via 06 – 15 82 34 74.