Vacature Programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag

30 augustus 2022, 14:48

Heb jij kennis van het op gang brengen van beweging in een complexe samenleving én ervaring in het sociaal en medisch domein? Ben jij een echte verbinder die zich comfortabel voelt in een veranderend systeem waarbij de maatschappelijke opgave centraal staat – en weet je dit te vertalen naar projecten en een programma? Dan is Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) op zoek naar jou! In deze functie creëer je de voorwaarden voor partijen binnen dit domeinoverstijgende netwerk om stappen te maken in de beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag.

Gezond en Gelukkig Den Haag

GGDH is een ’beweging’ en een netwerk – gericht op het inspireren en aanjagen van het verkleinen van gezondheidsverschillen. GGDH heeft als doel de gezondheid van inwoners van Den Haag te verbeteren, vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. GGDH is geen project, maar een samenwerking die een blijvende beweging in Den Haag tot stand wil brengen tussen het sociaal en medisch domein. Een beweging naar meer gezondheid & gedrag (in plaats van ziekte & zorg), waarbij krachten van inwoners(groepen) en informele netwerken de basis zijn waar we met de formele netwerken op aan willen sluiten.

Uniek aan GGDH is dat zorgverzekeraars (CZ, Menzis en VGZ) en de gemeente Den Haag hier binnen samenwerken, samen met aanbieders uit het medisch- en sociaal domein en de wetenschap vanuit LUMC Health Campus Den Haag. In jouw rol als programmamanager zorg jij dat zij een  gemeenschappelijke taal en visie ontwikkelen en dat hieruit domeinoverstijgende plannen en/of projecten tot stand komen. Een afvaardiging van al deze partijen vormt met elkaar de Regiegroep. GGDH wordt voorgezeten door Jet Bussemaker, hoogleraar bij de  Health Campus in Den Haag.

Naast de Regiegroep zijn binnen Gezond en Gelukkig Den Haag drie tafels actief: de Preventietafel, de Systeemtafel en de tafel Arbeidsmarkt & Onderwijs. Vanuit de Preventietafel loopt de ’Preventiecoalitie’, een subsidieregeling van het ministerie van VWS, met zorgverzekeraar Menzis als hoofdaanvrager. Sinds april 2021 kunnen we hierdoor een actieve rol nemen om in Moerwijk en Laak te komen tot een preventieaanpak die aansluit bij de leefwereld van inwoners met een lage SES.

Toekomstperspectief

We staan op de drempel naar een volgende – derde – fase. 2018/2019 was de eerste fase, waarin partijen met elkaar de intentie uitspraken tot een domeinoverstijgend netwerk. In de tweede fase – van september 2019 tot nu – hebben we gebouwd aan de fundamenten. We zijn gekomen tot  heldere ambities en de opgave waar we voor staan is meer helder . Tevens hebben we de randvoorwaarden gecreëerd waardoor partijen binnen het netwerk tot mooie resultaten zijn gekomen. Dit najaar definiëren we met elkaar scherper wat er (nog meer) nodig is om die ambities waar te maken en wie welke rol hierin heeft; dit is het startpunt voor een derde fase van 2023 tot en met 2025. 

De werkzaamheden

In deze functie ben je elk moment van de dag bezig met verbinding; tussen mensen, expertises en organisaties. Je hebt hierbij een initiërende, inspirerende en faciliterende rol, waarbij je de rol van gespreksleider op je neemt als dat nodig is.  Samen met de voorzitter van GGDH bereid je belangrijke bijeenkomsten voor.

In je initiërende rol breng je op het juiste moment de juiste partijen/mensen bij elkaar op het juiste thema of project. Je weet wat er leeft binnen de organisaties (in relatie tot GGDH) en je speelt in op de energie die er is. Je geeft het programmamanagement vorm, je bent verantwoordelijk voor financiën en subsidies en je stuurt inhoudelijk een aantal mensen aan.

In je inspirerende rol verspreid je goede voorbeelden, binnen en buiten de regio, zowel schriftelijk (nieuwsbrief, website, mail) als tijdens bijeenkomsten. Je werkt hierbij nauw samen met Lijn1 (ROS) en een collega die de communicatie verzorgt. In je inspirerende rol heb je een integrale blik op gezondheid.

In je faciliterende rol kijk je wat er nodig is om de doelstellingen een stap verder te brengen, zoals een besluit, een plan van aanpak of een projectvoorstel – zonder het eigenaarschap over te nemen van de partijen die aan zet zijn om de betreffende doelstelling te realiseren.

Wat wij vragen

Je bent een gedreven deskundige inspirerende programmamanager met een HBO of WO-opleiding die in staat is om partijen te verbinden en te inspireren over de domeinen heen. Je legt makkelijk contact en schakelt snel tussen verschillende perspectieven en niveaus (inwoners en professionals, praktijk, beleid, wetenschap). Je hebt een onafhankelijke geest, waardoor je vanuit maatschappelijk belang denkt en handelt en waardoor je in staat bent in een complexe veranderende omgeving te werken. Je hebt gedegen inhoudelijke kennis van en werkervaring in het op gang brengen van systemische verandering en je ziet de uitdaging om voor preventie de beleids- en systeemwereld beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van inwoners. Je kunt verbinding maken naar wetenschappelijke vragen en het werken met kwalitatieve als kwantitatieve data en je hebt ervaring in programmamanagement en het beheren van budgetten. Je hebt managementervaring, en je voelt je comfortabel om mensen op inhoud aan te sturen zonder hiërarchische bevoegdheden. Je bent flexibel en pakt op wat nodig is.

Wat wij bieden

Wij bieden een mooie uitdaging in een interessant samenwerkingsverband van sociaal en medisch domein, met een sterke link naar de wetenschap. We kunnen je op dit moment een dienstverband bieden voor voorlopig een jaar van 32 tot 36 uur per week bij de LUMC Health Campus vanaf 1 januari 2023. De komende tijd worden de mogelijkheden verkend of de aanstelling verlengd kan worden tot en met december 2025. 

Meer informatie

De deadline voor reactie is dinsdag 20 september. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 3 en 7 oktober in de middag. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op 18 oktober in de ochtend. Voor vragen over de procedure of de functie kun je contact opnemen met Marjolein Oudshoorn, programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag, 06-15 88 09 52. Voor deze vacature worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Je kunt je brief sturen naar m.oudshoorn1@lumc.nl