Profiel GGDH

Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een initiatief van de gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars CZ en Menzis. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen de eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

Verschillen in gezondheid

Het gezondheidsverschil tussen de inwoners van de verschillende Haagse wijken is groot. Het levensgeluk van Hagenaars wordt daardoor negatief beïnvloed. Als er niets gebeurt, worden de verschillen groter, zowel op medisch, sociaal als maatschappelijk gebied. Om de gezondheidsverschillen te verkleinen, is volgens GGDH een goede verbinding nodig tussen het medisch en sociaal domein. Op die manier verdwijnen de ‘schuttingen’ in het zorgstelsel en krijgen alle inwoners van Den Haag de zorg en welzijn krijgen die ze nodig hebben.

GGDH als beweging

GGDH is geen project, maar een samenwerking die een blijvende beweging in Den Haag tot stand wil brengen. Door met elkaar te verbinden worden er baanbrekende vernieuwingen in het medisch en sociaal domein gerealiseerd. Tegelijkertijd worden bestaande, complexe zorgsystemen doorbroken. Door zorg en welzijn met elkaar vorm te geven, worden de gezondheidsverschillen in de stad aangepakt. Tegelijkertijd worden de groeiende vraag en de stijgende kosten van de ondersteuning en zorg beter beheerst.

Zorg- en hulpvraag centraal

Alle partijen die zich bij Gezond en Gelukkig Den Haag hebben aangesloten, willen het huidige zorg- en welzijnsaanbod verder verbeteren. Door anders te organiseren en meer met elkaar te verbinden komt écht de zorg- en hulpvraag van de inwoner van Den Haag centraal te staan. Mensen met hart- en vaatziekten, kwetsbare ouderen en kwetsbare mensen met psychosociale en psychiatrische aandoeningen hebben hierbij prioriteit. De focus van GGDH ligt in eerste instantie op twee wijken: Laakkwartier en Moerwijk. In deze wijken doen de gezondheidsproblemen in combinatie met sociale problemen zich het hevigst voor.

Integrale visie op zorg en welzijn

GGDH heeft met alle betrokken partijen een integrale visie op (medische) zorg en welzijn ontwikkeld. Van preventie tot geïndiceerde zorg en eerste- en tweedelijnszorg. Elke deelnemende organisatie heeft natuurlijk een basistaak. Dankzij de integrale visie kunnen het eigen beleid en werkwijze wel beter worden aangesloten op andere ketenpartijen. GGDH werkt vanuit die gezamenlijke visie in Den Haag aan de volgende doelstellingen:

  • de gezondheid van de inwoners van Den Haag verbeteren;
  • de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder verbeteren;
  • de zorgkosten beheersen;
  • én zorgen voor voldoende en gemotiveerde medewerkers.

Meer weten?

Lees meer over GGDH bij Over ons. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen