Hoe wij werken

Altijd vanuit de inwoner van Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag vergaart kennis en data en wisselt dit uit met betrokken partijen, met elkaar passen we zorg- en welzijnssystemen aan. Op die manier wordt er integraal vanuit de inwoner gewerkt. GGDH versterkt daarnaast bestaande initiatieven en biedt ruimte om nieuwe projecten op het gebied van zorg en welzijn te beginnen. GGHD verbindt, vergaart en deelt kennis én verbreedt en faciliteert ingezette initiatieven. Dat doen wij op verschillende manieren.

Positieve gezondheid verspreiden binnen Den Haag

Zo focussen wij ons op positieve gezondheid. Hierbij staat een betekenisvol leven centraal. We vragen aan mensen wat zij zelf het liefst willen veranderen. Op die manier wordt ieders veerkracht aangesproken. Door in te zetten op de positieve gezondheid kunnen we de zorg en het welzijn verbeteren op plekken waar dat vastloopt. GGDH onderzoekt welke initiatieven er in de wijken zijn die eventueel in andere delen van Den Haag kunnen worden opgezet. Bij alle projecten kijken we naar wat mensen nog kunnen en niet naar hun beperkingen, bijvoorbeeld een ziekte. GGDH brengt de betrokken partijen met elkaar in contact. Op die manier wordt er een gezamenlijk beleid gemaakt voor meerdere wijken in Den Haag.

Focuswijken

We hebben gekozen voor twee focuswijken: Laakkwartier en Moerwijk. Hier wonen de meeste mensen met gezondheidsproblemen in combinatie met sociale problemen. In de focuswijken gaan we voor een integrale preventieve aanpak, ook wel gezonde wijkaanpak genoemd. Hoe gezond inwoners van een wijk zijn, hangt af van veel verschillende factoren. Bij een gezondheidsprobleem als overgewicht zouden bijvoorbeeld ook de leefomstandigheden, omgevingsfactoren en persoonlijke vaardigheden een rol kunnen spelen. Juist bij kwetsbare groepen gaat het vaak om een optelsom van deze factoren. Die complexiteit vraagt om het vormgeven van een gezondheidsbeleid op maat vanuit een brede kijk op gezondheid. Met een gezonde wijkaanpak richten we ons op de gezondheidsbevordering van de inwoners van de focuswijken. Daarbij staan betrokken en krachtige inwoners centraal.

Vier Versnellingstafels

De GGDH heeft vier Versnellingstafels: Preventie, Herontwerp systemen, E-Health/ICT en Arbeidsmarkt en Onderwijs. Deze werkgroepen kijken wat er nodig is voor een integrale preventieve aanpak. Er worden oplossingen bedacht om de gezondheid en het geluk van de inwoners te verbeteren. De oplossingen waarmee de Versnellingstafels komen, onderbouwen we met de wijkprofielen. Dit zijn datamodellen waarmee we gericht acties kunnen ondernemen voor de juiste doelgroepen.

Health Innovation School

GGDH ondersteunt verder de aanpak van de Health Innovation School (HIS). Dit is een initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De HIS wil de samenwerking bevorderen op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn. Vanaf september 2020 biedt de HIS een interactief programma aan. Hierin worden actuele thema’s op het gebied van gezondheid en zorg besproken. Deze worden voor een groot deel aangedragen door GGDH. Vijftig deelnemers gaan vijf maanden lang met elkaar in gesprek. Ze worden geïnspireerd door diverse sprekers.

Onze werkwijze

De werkwijze van GGDH is gebaseerd op:

  • Ervaringen en klantreizen van de inwoners.
  • Ervaringen van de professionals.
  • Het ondernemen van acties op basis van data en het meten van de resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over GGDH? Kijk dan ook even bij profiel GGDH of neem contact met ons op.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen