De initiatiefnemers

Even voorstellen…

De kerngroepleden van GGDH zijn de initiatiefnemers van GGDH. Zij hebben elk hun eigen beweegredenen en manieren om zelf gezond en gelukkig te zijn en te blijven.

Jet Bussemaker: ‘Kwaliteit van leven vergroten’

jet bussemaker - initiatiefnemer ggdh

Wat zijn jouw beweegredenen voor GGDH?
“Als  hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact wil ik graag de praktijk verbeteren. Met living labs, actie-onderzoek, analyse van data en beleid kunnen we onderzoek doen dat direct betekenisvol is voor de stad. We kunnen gezondheidsverschillen verkleinen en kwaliteit van leven te vergroten.  Hiervoor moeten we al met verschillende partijen bij elkaar komen. Ik zet mijn wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring daarvoor graag in als voorzitter GGDH.

Wat is jouw visie op GGDH?
“Voor mij gaat het over het organiseren van zorg en het sociale domein. Dat is een landelijke opgave die lokaal en regionaal vorm moet krijgen. We moeten minder vanuit de systemen werken en meer vanuit de mensen. We moeten ook minder vanuit de ziekte kijken, maar vanuit de positieve gezondheid. Op die manier leren we over grenzen heen kijken, van domeinen, professionals en we doen het samen met burgers.”

Wat doe je zelf om gezond en gelukkig te zijn?
“Ik  heb de prettige eigenschap dat ik niet van zoet houd. Taart en chocola is aan mij niet besteed. Ik sport twee keer in de week. En ondanks dat ik drukke banen heb gehad, heb ik altijd geprobeerd vriendschappen goed te onderhouden. Die zijn, naast familie, van levensbelang!”

Marjolein Oudshoorn: ‘Van ziekte naar gezondheid’

marjolein oudshoorn - initiatiefnemer ggdh

Wat zijn jouw beweegredenen voor GGDH?
“We hebben een fantastisch zorgsysteem, maar we zullen op zoek moeten naar een manier waarop het betaalbaar blijft. Samenwerking tussen het sociaal en medisch domein biedt hiervoor kansen.”

Wat is jouw visie op GGDH?
“Gezond en gelukkig Den Haag gaat uit van gezondheid van mensen in plaats van ziekte. Dat is een enorme omslag waar we met elkaar voor staan. GGDH is hierin geen instituut of uitvoeringsorganisatie, het is een beweging die inspireert en aanjaagt.

Wat doe je zelf om gelukkig en gezond te blijven?
“Ik sport buiten, ook in de regen. En ik lees in plaats van dat ik naar Netflix kijk.”

Damiët Groen: ‘Van behandeling naar preventie’

damiet groen - initiatiefnemer ggdh

Wat zijn jouw beweegredenen voor GGDH?
“Als opgavemanager Zorg en Innovatie bij de Gemeente Den Haag vind ik het mooi om vanuit verschillende perspectieven te werken aan een gezamenlijke opgave. Vanuit mijn gemeenteblik kan ik ook leren hoe de veranderopgave er van andere partijen uitziet. Op die manier kunnen we alles bij elkaar brengen en samen een beweging op gang krijgen.”

Wat is jouw visie op GGDH?
“Met het hele netwerk rond zorg- en ondersteuning in Den Haag samenwerken, is precies wat er nu nodig is. Als we een omslag willen maken in de zorg – van ziekte naar gezondheid en van behandeling naar preventie – dan is een brede aanpak zoals GGDH noodzakelijk. Het is complex, maar ook geweldig als het met elkaar lukt.”

Wat doe je zelf om gelukkig en gezond te blijven?
“​Ik doe vooral zoveel mogelijk dingen die mij energie geven. Dat zijn voor mij onder meer leuk en boeiend werk hebben, veel tijd doorbrengen met mijn gezin, vrienden en familie, genieten van het leven en sporten en gezond eten.”

Debby de Jongste: ‘Gezondheid en gedrag als vertrekpunt’

Wat zijn jouw beweegredenen voor GGDH?
“Ik zie het platform GGDH als een mooie kans om met elkaar een beweging te creëren waarbij niet ziekte en zorg het vertrekpunt zijn, maar gezondheid en gedrag. We zetten bewust in op de kracht en de mogelijkheden van de bewoners en de wijk waarin ze wonen. Ik ben ervan overtuigd dat we door voor deze invalshoek te kiezen, met elkaar vorm kunnen geven aan de transformatie van de zorg.”

Wat is jouw visie op GGDH?
“We kunnen heel goed samenwerkingen stimuleren en organiseren tussen de bewoners en de professionals in de wijk. Dat kunnen wij doordat we met elkaar kijken hoe we de bewoners kunnen versterken. Dat sluit naadloos aan bij de opgave die wij in de wijken zien en waaraan we vanuit Lijn1 onze bijdrage leveren.”

Wat doe je zelf om gelukkig en gezond te blijven?
“Ik werk met hart en ziel bij Lijn1. Hier haal ik veel energie uit. Daarnaast kan ik erg goed niks doen en genieten van de andere mooie dingen van het leven, zoals eropuit gaan met mijn gezin en vrienden. Verder wandel en zwem ik regelmatig. En ik heb nog twee jonge dochters van zeven en tien jaar die me ook goed in beweging houden.”